Transparency International Slovenia obvešča, da so pri Transparency International EU (TI EU) v začetku septembra objavili analizo predlogov reforme s področja preprečevanja konflikta interesov in zahtev za poročanje poslancev o svojih zunanjih aktivnostih.

Analiza prijav obstranskih dejavnosti poslancev Evropskega parlamenta je razkrila, da se poslanci lahko izognejo navedbi nekaterih podatkov o dejavnostih, ki jih opravljajo. Slovenski zakonodajni okvir, k analizi katerega je prispevala tudi Transparency International Slovenia, je v poročilu prepoznan kot primer dobre prakse.

Več informacij ter povezavo na analizo najdete na spletni strani Transparency International Slovenia.