Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo povabilo vzgojno-izobraževalnim zavodom k oddaji prošenj za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov za otroke drugih narodnosti v šolskem letu 2023/2024.

Dopolnilni pouk izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, ki na ministrstvo naslovi vlogo za sofinanciranje dopolnilnega pouka. Tako kot v lanskem šolskem letu je določen rok za oddajo vloge, in sicer 31. januar 2024. Povabilo najdete na tej povezavi.