Evropska komisija je 15. septembra odprla javno posvetovanje, s katerim bo izvedena vmesna ocena Erasmus+ za obdobje 2021–2027 in končna ocena Erasmus+ za obdobje 2014–2020.

Namen posvetovanja je zbrati informacije, strokovno znanje in stališča vseh zainteresiranih strani, da se pripravi z dokazi podprta in premišljena presoja o uspešnosti programa.

V javnem posvetovanju lahko sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik, ki je dostopen na tej povezavi. Na voljo bo do 8. decembra 2023.