Odbor ministrov Sveta Evrope je 6. septembra sprejel priporočila državam članicam glede demokratičnega vodenja in posvetovalne demokracije.

Prvi sklop določa temelje demokratičnega upravljanja, ki vključujejo zaščito in spodbujanje demokracije, spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava, javne etike in integritete ter dobrega upravljanja in zagotavljanja visokokakovostnih javnih storitev.

Namen drugega sklopa je pomoč državam članicam pri spodbujanju posvetovalne demokracije ter učinkovitem dopolnjevanju predstavniške demokracije s procesi deliberacije in razprave.

Dostopna so na tej povezavi.