Evropska komisija je 6. septembra predstavila zakonodajni predlog, ki bo invalidom olajšal uveljavljanje pravice do prostega gibanja. Predlog uvaja standardizirano evropsko kartico ugodnosti za invalide in nadgrajuje sedanjo evropsko parkirno karto za invalide. Obe bosta priznani po vsej EU.

Povratna mnenja o tem sprejetem aktu sprejemajo 8 tednov. Evropska komisija bo po tem obdobju pripravila povzetek vseh prejetih mnenj in ga predložila Evropskemu parlamentu in Svetu kot prispevek za zakonodajno razpravo.

Komentarje lahko posredujete prek obrazca, ki je dostopen na tej povezavi. Obrazec bo na voljo do 10. novembra 2023.