Odbor ministrov Sveta Evrope je 6. septembra sprejel priporočila državam članicam za okrepitev nacionalnih sistemov za prijavo nasilja nad otroki.

Odbor v priporočilih opozarja, da bi morale države članice zagotoviti jasna pravila, ki opredeljujejo odgovornost strokovnjakov in prostovoljcev za prijavo nasilja ter postopek odzivanja na takšne prijave in nadaljnjega ukrepanja.   

Dostopna so na tej povezavi.