IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Pravni inštitut vabita k udeležbi na mednarodni konferenci z naslovom Družbena odgovornost podjetij ter zeleni in digitalni prehod - Pravna vprašanja in vprašanja trajnosti. Konferenca bo potekala 26. 9. 2023 od 9.00 do 17.00 ure v Kopru, udeležba je brezplačna.

Konferenca bo:

  • predstavila najnovejše ukrepe EU in RS za enotnejši pristop k trajnostnemu korporativnemu upravljanju;
  • predstavila predloge za zaostrovanje korporativne družbene odgovornosti, kot odgovornosti podjetij za vplive poslovanja podjetij na socialno in naravno okolje (direktorjeva dolžna skrbnost in trajnostni skrbni pregled);
  • priložnost za izmenjavo mnenj in poenotenje zdaj zelo raznovrstnih  pristopov uresničevanja korporativne družbene odgovornosti v slovenski korporacijski praksi.

Več informacij, program konference in prijavnico najdete na zrs-kp.si. Sodelujete lahko tudi preko spleta.