Zavod za šolstvo organizira posvet Jeziki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki bo v sredo, 28. junija 2023, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Osrednja tema posveta je razvijanje sporazumevalne zmožnosti posameznika, ki mu omogoča uspešno vključevanje tako v poklicno kot zasebno in javno življenje. Namenjen je vsem, ki se ukvarjate s poučevanjem maternega in tujih jezikov v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.

Več informacij in prijavnico na dogodek najdete na zrss.si.