Evropska komisija je 7. junija predstavila nov celovit pristop k duševnemu zdravju, ki je prvi korak k temu, da se duševnemu zdravju nameni enaka pozornost kot telesnemu ter da se vzpostavi nov, medsektorski pristop k vprašanjem duševnega zdravja.

Po poročanju Predstavništva Komisije v Sloveniji bo ukrepanje EU na področju duševnega zdravja temeljilo na treh vodilnih načelih, in sicer na ustrezni in učinkoviti preventividostopu do visokokakovostnega in cenovno dostopnega zdravljenja in oskrbe na področju duševnega zdravja ter ponovnem vključevanju v družbo po okrevanju. Pri osredotočanju na ljudi in njihovo duševno zdravje bo Komisija države članice podprla z 20 vodilnimi pobudami in finančnimi sredstvi v višini 1,23 milijarde evrov iz različnih instrumentov EU. 

Več informacij najdete na spletni strani Komisije.