Mladinski kulturni center Maribor vabi v program Banka idej, v okviru katerega finančno podpira mlade, da uresničijo projekte, ki spodbujajo in omogočajo trajnostne spremembe na območju Mestne občine Maribor.

Primarni namen Banke idej je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte, ki jih pripravijo in izvedejo mladi med 15. in 29. letom starosti, projekti pa doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti, še posebej posameznih mestnih četrti oz. krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor. Poleg zagotavljanja manjših finančnih sredstev nudi Banka idej mladim tudi proces usposabljanja z namenom pridobitve ali krepitve novih kompetenc in znanj za realizacijo lastnih idej.

Več informacij najdete na mkc.si/banka-idej.