Slovenska filantropija je objavila razpis za prosto delovno mesto Strokovni_a delavec_ka v dnevnem centru za migrante (M/Ž) v Logatcu. Delo bo potekalo v Logatcu in po potrebi na terenu (Azilni dom Logatec) za polni delovni čas.Čas zaposlitve je do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja.

Delovne obveznosti:

  • vsebinska in organizacijska koordinacija dela v dnevnem centru za migrante v Logatcu
  • delo z migranti_kami različnih statusov: organizacija aktivnosti, delavnic in dogodkov, informiranje, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, organizacija aktivnosti za lažjo integracijo
  • organiziranje prostovoljskega dela (nabor, koordiniranje in mentorstvo prostovoljcev_k, povezovanje prostovoljcev_k z uporabniki in vodenje evidenc o njihovem delu)
  • sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami (šolami, zdravstvenim domom, knjižnico, nevladnimi organizacijami)
  • pripravljanje programov dela, vodenje evidenc, priprava poročil
  • promocija programov Slovenske filantropije na različnih dogodkih in sodelovanje pri zagovorništvu v okviru programa Migracije Slovenske filantropije
  • druga dela na podlagi navodil izvršnega direktorja in ob dogovoru z vodjo programa Migracije in vodjo Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete na filantropija.org. Prijave zbirajo do vključno petka, 2. 6. 2023.