Slovenska filantropija je objavila razpis za prosto delovno mesto Strokovni_a delavec_ka v dnevnem centru za migrante (M/Ž) v Logatcu. Delo bo potekalo v Logatcu in po potrebi na terenu (Azilni dom Logatec) za polni delovni čas. Čas zaposlitve je do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja, s poskusno dobo 3 mesece.

Delovne obveznosti:

  • vsebinska in organizacijska koordinacija dela v dnevnem centru za migrante v Logatcu,
  • delo z migranti različnih statusov: organizacija aktivnosti, delavnic in dogodkov, informiranje, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, organizacija aktivnosti za lažjo integracijo migrantov
  • organiziranje prostovoljskega dela (nabor, koordiniranje in mentorstvo prostovoljcev, povezovanje prostovoljcev z uporabniki in vodenje evidenc o njihovem delu)
  • sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami (šolami, zdravstvenim domom, knjižnico, nevladnimi organizacijami)
  • pripravljanje programov dela, vodenje evidenc, priprava poročil,
  • promocija programov Slovenske filantropije na različnih dogodkih in sodelovanje pri zagovorništvu v okviru programa Migracije Slovenske filantropije,
  • druga dela na podlagi navodil izvršnega direktorja in ob dogovoru z vodjo programa Migracije in vodjo Dnevnega centra za migrante in terenskega odziva.

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete na filantropija.org. Prijave zbirajo do vključno petka, 19. 5. 2023.