Nevladna organizacija Višina prejetih sredstev (v EUR)
Osebna asistenca Pomurja, Zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev, Murska Sobota 11.942.245,55
SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P. 8.999.830,51
Zavod Brez ovir so.p. - Zavod za izboljšanje dostopnosti objektov za invalide in turizem za invalide ter za namen trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva 8.899.609,89
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ 7.627.222,05
ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 6.557.857,54
DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE 6.473.184,45
ZAVOD SV. STANISLAVA za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti 6.312.030,25
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 6.104.806,73
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE 5.876.837,52
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 5.124.665,04
Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p. 4.569.613,87
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper - Associazione intercomunale non vedenti e ipovedenti Capodistria 4.317.828,84
YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA 4.002.038,87
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM 3.956.724,13
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR 3.781.507,36
ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN 3.633.256,73
Sonček - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo 3.562.117,37
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG 3.249.766,04
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE 2.895.255,02
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE 2.704.512,65
SLOVENSKA KARITAS 2.686.399,43
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor 2.654.099,05
Anin Zavod, osebna asistenca, izobraževanje in usposabljanje 2.639.028,54
ZDRUŽENJE SAZAS k.o. 2.617.563,48
ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE 2.579.996,84
DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE 2.563.170,48
Nova univerza 2.382.273,27
ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA 2.303.361,28
FIRIS SKUPNOST-Zavod za kakovost življenja v skupnosti 2.288.598,72
Zavod za izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje 2.271.731,65
Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu VELIKO SRCE 2.174.202,06
Zavod za pomoč, oskrbo in osebno asistenco Žan 2.070.163,09
ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE KERSNIKOVA 2.067.010,21
Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja 2.056.022,20
Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo 2.049.729,75
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti 1.983.827,28
Univerza v Novem mestu 1.962.955,14
DRUŠTVO NAMAKALNIH NAPRAV BREG ROJE 1.902.948,95
DOM SV.JOŽEF Duhovno prosvetni center 1.863.756,05
ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE 1.794.667,19
ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE 1.790.693,14
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.780.913,20
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA 1.747.729,31
Beletrina, zavod za založniško dejavnost 1.729.644,16
ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA za socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno izobraževalno dejavnost Beltinci 1.700.699,40
ZVEZA SOŽITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE 1.689.316,38
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 1.625.472,44
FRACTALS, Zavod za družbene inovacije 1.572.025,29
ORTHOS Zavod za ortodontijo in maksilofacialno ortopedijo, Ljubljana 1.570.593,21
ZAVOD INDIVIDUM, osebna asistenca, Izola 1.549.500,25
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.543.521,72
Zavod za oskrbo ljudi OSKRBAL 1.543.348,97
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 1.530.172,85
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 1.488.766,45
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.481.755,28
Zavod za nudenje osebne asistence, dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu, Zavod Nova moč, Bukovska vas 1.478.824,97
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj 1.477.232,94
NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor 1.375.553,02
Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje - ZRIPS 1.359.776,26
Osebna asistenca, Zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev, Slovenj Gradec 1.336.622,67
Zavod Š.T.O.S., pomoč in oskrba na domu, Medribnik 1.311.699,61
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.305.498,91
ZAVOD SV. TEREZIJE zavod za socialno varstveno delo 1.297.272,50
Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo 1.282.941,47
Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok 1.266.144,29
Zavod, Za nas, osebna asistenca 1.246.158,34
GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.238.842,72
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK 1.236.389,17
ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO DEJAVNOST 1.235.399,64
SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO 1.216.849,74
DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE 1.216.018,65
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor 1.188.613,15
SLOVENSKA FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA 1.181.724,30
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.175.942,62
SREČA MOJA - zavod za izvajanje osebne asistence, izobraževanja in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 1.141.914,15
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.106.487,98
FAKULTETA ZA DIZAJN, samostojni visokošolski zavod 1.064.107,09
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PINA - Associazione culturale ed educativa Pina 1.061.183,76
Zavod za izboljšanje kvalitete življenja, za podporo, pomoč in osebno asistenco starejšim in invalidnim osebam - M ASIST 1.058.904,28
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 1.046.876,08
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.029.246,38
DRUŠTVO SVELIPA - ZA POMOČ INVALIDOM, KRONIČNO BOLNIM IN STAROSTNIKOM 1.026.092,78
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. 1.025.906,22
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, socialno, varstveno in zdravstveno delo ter druge dobrodelne dejavnosti 1.019.133,49
ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS LOGATEC, Dom za ostarele 1.013.843,14
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 999.757,85
GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA 988.847,41
ZDRUŽENJE ZA OSEBNO ASISTENCO SLOVENIJE 979.041,34
DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "VESELE NOGICE" 966.202,64
Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti 951.909,10
ZAVOD USMILJENK, duhovno - karitativni in prosvetni zavod 950.574,01
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA 944.719,53
Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor 927.974,05
Zveza prijateljev mladine Maribor 914.228,05
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 913.999,54
Judo zveza Slovenije 904.026,34
Inštitut za raziskovanje podjetništva Tovarna podjemov Maribor 896.972,30
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE 883.964,26
Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI 874.648,88